Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Lý
Phó CT Đoàn Thị Lý
Giới tính Nữ
Điện thoại 0368591975
Email lythang1975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách