Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Khôi
Chủ tịch CĐ Nguyễn Đức Khôi
Giới tính Nam
Điện thoại 0394342374
Email khoithu@gmail.cm
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách