Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Đào
Ủy viên Nguyễn Thị Đào
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách