Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kiều Mai
Tổ trưởng Nguyễn Thị Kiều Mai
Giới tính Nữ
Điện thoại 0985349220
Email kieumai1986@gmail.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách